ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೇಯ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ:- @RahulGandhi #RahulGandhiMeraHero #BharatJodoYatra

May 16, 2022 · 3:15 PM UTC

2