ABM - agencja mająca na celu wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych.

Warsaw, Poland
Joined June 2019
Dziś na posiedzeniu rządu omawiany będzie Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, przygotowany przez Agencję Badań Medycznych. Dokument ma na celu zdefiniowanie krajowej polityki w sektorze biotechnologii na najbliższą dekadę. gov.pl/web/premier/21-czerwc…
1
2
1
3
Agencja Badań Medycznych retweeted
K. Górski z @AgencjaBadanMed: konkurs na technologię mNRA był pierwszym skierowany wprost dla sektora prywatnego, ale na pewno nie ostatni. Jego celem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa biotechnologicznego. @KDubno @PZPPF1 @BarbaraJagk @MByliniak @Infarma_PL @KrzysztofLanda
1
5
10
Show this thread
Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne - edycja 2022. 👉Prezentujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. abm.gov.pl/pl/aktualnosci/14…
1
2
11
Pierwszy pacjent zrekrutowany do badania PREVENT-MINS oceniającego wpływ iwabradyny w prewencji około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych @JagiellonskiUni Projekt finansowany jest ze środków ABM.
Zaczęło się ! Zapobieganie niedokrwieniu mięśnia sercowego w okresie okołozabiegowym (PREVENT-MINS) - ruszyliśmy z prawdopodobnie największym badaniem interwencyjnym toczącym się w Europie w medycynie okołooperacyjnej. @AgencjaBadanMed ; @JagiellonskiUni; @PHRIresearch
1
11
Wciąż pokutuje wiele stereotypów o niepełnosprawności. Ogromnie wierzę w działalność organizacji pozarządowych w zakresie prawa pacjenta. Trzeba docenić ich rolę w procesie humanizacji medycyny – prof. Antonina Ostrowska podczas Kongresu Humanizacji Medycyny
1
1
15
Sukces leczenia zależy od kontaktu z pacjentem. Kompetencji w sprawie kontaktu z chorym można się nauczyć. Może powinniśmy wprowadzić testy psychologiczne dla studentów medycyny, by sprawdzić ich umiejętności w tym zakresie - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
10
Wspólnym mianownikiem naszych działań musi być dobro pacjenta. Dużo mówimy o innowacjach i nowych technologiach, a rzadziej o szacunku i humanizacji - podkreślał @R_Sierpinski podczas Inauguracji I. Kongresu Humanizacji Medycyny.
2
16
Komunikacja, zaufanie i empatia to elementy, które będą koncentrować dzisiejsze dyskusje podczas Kongresu Humanizacji Medycyny prowadząc do odbudowy zaufania do pracowników ochrony zdrowia - podkreśla @a_niedzielski @MZ_GOV_PL
1
16
System opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich lat został bardzo obciążony. Będąc doświadczeni pandemią i zmianami technologicznymi musimy zadać sobie fundamentalne pytanie dotyczące istoty leczenia i relacji między pacjentem a lekarzem - podkreśla @a_niedzielski @MZ_GOV_PL
37
2
5
11
Stale wspieramy poszukiwanie nowych leków i terapii. Będziemy w większym stopniu wspierać producentów generyków, co zwiększy bezpieczeństwo lekowe kraju. Zamierzamy również w znacznie większym stopniu wspierać producentów wyrobów medycznych - podkreśla @R_Sierpinski
"Najwięcej korzyści przynosi wsparcie konsorcjów biznesowo-naukowych, w których czołową rolę odgrywają przedsiębiorstwa z doświadczeniem w zaawansowanych pracach badawczych" - mówi prezes @AgencjaBadanMed. Szerzej o strategii Agencji tutaj pb.pl/agencja-badan-medyczny…
2
Obchodzimy dziś Światowy Dzień Walki z Guzem Mózgu. W Polsce, rocznie rozpoznawanych jest ok. 3000 nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki finansowaniu ze środków ABM polscy badacze pracują nad nowymi terapiami stanowiącymi szansę dla pacjentów. polityka.pl/tygodnikpolityka…
1
4
Trwa konferencja „Polska i Włochy wobec kryzysów i wyzwań w sektorze ochrony zdrowia” zorganizowana we współpracy z @PLinItalia Podczas uroczystego otwarcia, przemówienia wygłosili: Ambasador Anna Maria Anders, @a_niedzielski @MZ_GOV_PL, @CzarnekP @MEIN_GOV_PL i @R_Sierpinski
W PLinItalia trwa konferencja „Polska i Włochy wobec kryzysów oraz wyzwań w sektorze zdrowia”. Bardzo interesująca dyskusja, otwierająca szerokie perspektywy współpracy między Polską🇵🇱 a Włochami🇮🇹 w tym coraz ważniejszym obszarze.
2
1
7
Agencja Badań Medycznych retweeted
Rozpoczęła się wizyta Ministra Edukacji i Nauki🇵🇱@CzarnekP i Prezesa @AgencjaBadanMed @R_Sierpinski w 🇮🇹 Celem spotkania z władzami @Unicatt & @KUL_Lublin rozwój 🇵🇱🇮🇹współpracy w nowych obszarach działalności edukacyjnej obu uniwersytetów. @MSZ_RP @MEIN_GOV_PL @m_bogusz @ecznych
13
3
32
Agencja Badań Medycznych retweeted
🇵🇱🇮🇹 Rozwój współpracy w nowych obszarach działalności edukacyjnej @KUL_Lublin i @Unicatt to główny temat rozmów ministra @CzarnekP, prezesa @AgencjaBadanMed @R_Sierpinski oraz prorektora ds. koordynacji projektów z zakresu umiędzynarodowienia @Unicatt.
3
3
1
25