Hoe komt het dat natuur en biodiversiteit onder druk is komen te staan als het landbouwareaal de laatste decennia met bijna 1/4is afgenomen?
Mijn ambitie als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
2
5
20
Replying to @Nkruif
Gebrekkig onderhoud door TBO's....

Jan 12, 2022 · 8:14 PM UTC

1
2
Replying to @AndreMeekes @Nkruif
Geen geld, wegbezuinigd oir een boer:Bleker. Tevens veroorzaker van de Ncrisis
1
Onzin. Carte Blanche voor ecologen voorspelt nooit iets goeds...
1