Hoe komt het dat natuur en biodiversiteit onder druk is komen te staan als het landbouwareaal de laatste decennia met bijna 1/4is afgenomen?
Mijn ambitie als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
2
5
20
Gebrekkig onderhoud door TBO's....
1
2
Geen geld, wegbezuinigd oir een boer:Bleker. Tevens veroorzaker van de Ncrisis
1
Replying to @JBredenbeek @Nkruif
Onzin. Carte Blanche voor ecologen voorspelt nooit iets goeds...

Jan 12, 2022 · 11:45 PM UTC

1
Replying to @AndreMeekes @Nkruif
Wie zegt dat ecologen vrij spel hebben? Bewijzen graag!
1
Uw reactie bevestigt het....
1