Challenging the world by creating sustainable solutions and "out of the box" innovations.

Fujairah
Joined June 2011
Vraag: Wat zou u ervan vinden als m.b.t. de emissies/depositie de feitelijke lokale meetgegevens maatgevend zijn voor maatregelen, dus per emittent gemeten. Dan is de discussie over de hoogte ten einde. Als dan ook innovaties langdurig gemonitord worden,zijn resultaten zichtbaar.
1
Dit is er ingeleverd... EN predatoren worden inderdaad niet meer gemanaged (want zielig vlgs de "koe in de woonkamer" activisten), het wordt dus alleen maar "leuker", zie voorbeeld: de Wolf....
1
1
Replying to @InspirAktie
Tsja.... als ze door vrijwilligers als "bijproduct" bij jaarlijkse vogeltellingen worden "meegenomen", is het logisch dat de "tellingen" af kunnen wijken van de werkelijkheid.... Inmiddels zijn ze ook overdag weer te zien...
Op de wereldtentoonstelling in Hannover 2000 werd voor het eerst een computergestuurd voedingssysteem gebruikt dat zowel water als bemesting verzorgde.... Daardoor vanaf April t/m Oktober alles goed verzorgd, ook op grotere hoogte en op het dak....
QFS verandert veel....
omdat ze elders al gejaagd werden, nu in overtal aanwezig.... zoals b.v. ook de ooievaars, de vossen, de marters, etc.etc.....
dan zitten er logischerwijs veel predatoren....
Replying to @MartineRozeboom
Goed plan.... pommes gratin Dauphinois, heerlijk....
1
1
Ganzen werden vroeger regelmatig gejaagd.... De jacht is nu te beperkt met alle gevolgen van dien....
1
idem, het lijkt eerder streekafhankelijk... Zou het met de predatoren te maken kunnen hebben?
3
1
Valt mee, wulpen nog niet gezien...
Replying to @AntoonKanis
Terwijl de tools er al zijn. B.v. Tauw, Peutz en andere bureau's voeren al metingen uit. NB ik doel niet op het inschatten van emissies/depositie middels Gradko gasmeetbuisjes.
De tureluurs hoor je 's morgens vroeg, ze zijn er wel....
1
Eigen waarneming leidt tot een ander beeld...
1
Replying to @AntoonKanis
Het heeft pas zin om emissies/depositie te simuleren in een bepaalde nauwkeurigheid als de emissies/depositie bij vergelijkbare emittenten real time gemeten zijn/worden. De overheid wil tot nu toe niet in investeren.Het zou een onderdeel van de 25 Miljard investering moeten zijn.
De druppelbuizen liggen dan in stroken met granulaat of worden omwikkeld met kokos....
1
1
Replying to @AntoonKanis
Dat is niet correct. De meetapparatuur is er weldegelijk. Er lopen inmiddels een paar meettrajecten die privaat werden gefinancierd.... De WUR is niet de deskundige partij in dit soort trajecten.
1
Beter is ondergronds....
1