नमामि ज्ञानदायिनी, नमामि मातु शारदे सुहासिनी सुभाषिनी, सरस्वती उबार दे 🙏 जय माँ सरस्वती
231
358
7
2,215
Replying to @sinha2300
जय हो माता सरस्वती जी की जय 🙏🌹🙏 शुप्रभातम् जी भैया 🙏🙏

Jan 21, 2022 · 1:49 AM UTC

1
2
Replying to @Anirudh02907859
जय माँ सरस्वती 🙏 शुभ प्रभात
2