MEP, Vice-Chairman of the ECR Group. Premier i Wicepremier rządu RP w latach 2015-2019

Joined September 2009
The statement of @VeraJourova, even if it is not the opinion of the entire Commission, is very worrying. It means that some members of the EC are looking to block the national recovery funds for Poland at all costs. Poland's compliance simply does not matter to them.
17
17
70
Wypowiedź @VeraJourova, nawet jeśli nie jest opinią całej Komisji, jest bardzo niepokojąca. Oznacza bowiem, że część członków KE szuka sposobów, by za wszelką cenę zablokować środki z KPO dla Polski. A konsensualne postępowanie Polski nie ma dla nich znaczenia.
644
169
30
732
Bardzo dobrze, że Polska sprzeciwia się temu absurdalnemu projektowi. Tego typu pomysły Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego są oderwane od realiów gospodarczych, społecznych oraz technologicznych.
Polska wyraziła zdecydowany sprzeciw w czasie Rady UE wobec propozycji zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035. Na dzisiaj ani rynki ani społeczeństwa nie są gotowe na tą propozycję ani na odpowiedzialną deklarację jakiejkolwiek daty
92
73
3
364
#PolskaWSercu ♥️🇵🇱 #BorekSzlachecki 🚒
113
53
6
226
6,951
Pozdrawiamy z Pikniku Rodzin Zastępczych w #Więckowice! #PolskaWSercu♥️🇵🇱 #Rodzina
89
59
2
353
14,447
Europa zmaga się z wieloma kryzysami. Tymczasem Parlament Europejski, podejmując decyzje takie jak dziś w sprawie ETS, wpędza Europejczyków w ubóstwo.
71
45
3
189
5,025
Tomorrow, the European Council must give a clear signal that Ukraine, Moldova & Georgia are candidates for EU accession. These countries need Europe, but Europe also needs these countries. We cannot allow Ukraine, Moldova & Georgia to fall into Russia's sphere of influence.
15
11
44
Jutro Rada Europejska musi dać jasny sygnał, że Ukraina, Mołdawia i Gruzja są kandydatami do Unii Europejskiej. Te kraje potrzebują Europy, ale Europa też potrzebuje tych krajów. Nie możemy dopuścić, by Ukraina, Mołdawia i Gruzja trafiły do strefy wpływów Rosji.
106
67
7
278
7,415
Despite the future of the EU's economy being uncertain, MEPs have voted to extend ETS charges to include commercial buildings and transport companies from 2024. This is nothing short of a financial disaster for millions of European businesses.
6
18
1
60
Przyszłość gospodarki UE jest niepewna, tymczasem posłowie PE przegłosowali rozszerzenie od 2024 roku opłat systemu ETS o budynki wykorzystywane komercyjnie oraz firmy transportowe. To finansowa katastrofa dla milionów europejskich przedsiębiorców.
232
293
21
832
Dziękuję za spotkanie w #Proszowice! #PolskaWSercu🇵🇱♥️
103
36
4
217
W #Tarnów uczestniczyłam wraz z Prezesem @pisorgpl Jarosławem Kaczyńskim w uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję tarnowskiej społeczności za uhonorowanie pamięci naszego Prezydenta.
676
156
24
851
Facebook has blocked a post about the story of Antoni Wielkiewicz, a Polish prisoner of Auschwitz. The post did not violate FB’s regulations in any way. FB has the right to moderate content on its service, but why is it deleting posts about Polish history? @Meta @nickclegg
53
146
10
372
EP committees voted today that the EU should not support new investments in gas & nuclear infrastructure. MEPs only want EU residents to use renewable energy sources. This is an unfeasible vision for technical & financial reasons. The EP is aiming for a Europe-wide disaster.
11
16
3
60
Komisje PE przegłosowały dziś, aby UE nie wspierała nowych inwestycji w infrastrukturę gazową i atomową. Europosłowie chcą, żeby mieszkańcy UE korzystali wyłącznie z OZE. Jest to wizja niewykonalna ze względów technicznych i finansowych. PE dąży do ogólnoeuropejskiej katastrofy.
634
657
74
2,492
82 years ago, German torturers sent the first group of Polish prisoners to a place that will forever remain a symbol of the genocide perpetrated by the Germans. We will never forget the fate of the Victims Of #Auschwitz.
10
52
2
126
82 lata temu niemieccy oprawcy wysłali pierwszą grupę polskich więźniów do miejsca, które na zawsze pozostanie symbolem dokonanego przez Niemców ludobójstwa. Nigdy nie zapomnimy o losie Ofiar #Auschwitz.
38
80
3
183
Dziękuję za spotkanie w #Tarnów i rozmowy o polskich sprawach! #PolskaWSercu 🇵🇱♥️
121
38
4
249
Wspaniałe spotkania i rozmowy na Święcie Rodziny w #Tuchów. #PolskaWSercu ♥️🇵🇱
113
48
3
286