"به عنوان یک خبرنگار ایرانی که خود رنج زندان‌های ایران را به چشم دیده، هیجان‌زده شدم وقتی سال گذشته، کمیته حفاظت از خبرنگاران #CPJ جایزه سالانه آزادی بیان را به @2mohammadmosaed اهداء کرد" @YeganehSalehi پژوهشگر ارشد.
1
3
4
“As an Iranian journalist who has seen the inside of a Tehran prison myself, I was excited when the Committee to Protect Journalists gave its Press Freedom Award last year to @2mohammadmosaed" Senior @CPJMENA Researcher @YeganehSalehi. Watch #IPFA stream: nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1DX…

Nov 19, 2021 · 1:26 AM UTC

2
9