I fer-ne difusió a través d'un pòster o díptic, i repartir-los a les cooperatives agràries on els pagesos es subministren de plaguicides i herbicides?. Cal fer-ne molta difusió.
0
1
2