Consellera del Govern de Catalunya, Juliol 17 - Març 18. Membre del Parlament Europeu.

Joined July 2017