Paid obeisance at Gurudwara Sri Katalgarh Sahib in Sri Chamkaur Sahib. Prayed for peace and prosperity of all.
111
869
14
5,901
Insha Allah app jarur jeetiye ga aur government banayega

Feb 19, 2022 · 3:02 PM UTC

1