[Trans] [Bangtan_hôm_nay] Các bạn đã nhận được hết trái tim mà BTS đã gửi chưa? ARMY lúc nào cũng ở cạnh và cổ vũ khi chúng tớ khi đạt no.1 tại Inkigayo love love love 💕😎😃😘😉😑😬😇🤘🏻 #하트소년단 #상탄소년단 #작은것들을위한시 #BBMAsTopSocial BTS @BTS_twt
[#오늘의방탄] 방탄소년단이 보낸 하트 잘 받으셨나요? 인기가요 1위와 함께한 막방까지 응원을 보내준 아미들 사랑 사랑 사랑💕😎😃😘😉😑😬😇🤘🏻 #하트소년단 #상탄소년단 #작은것들을위한시

Apr 28, 2019 · 9:37 AM UTC

6
224
2
351