शब्द दिल्याने "आशा" निर्माण होतात आणि दिलेला शब्द पाळल्याने "विश्वास".
86
49
5
1,094
Replying to @samant_uday

Mar 14, 2022 · 3:32 AM UTC

4