புதிய தலைமுறை செய்தித் தளத்தின் '7 நாள்கள் 7 தொடர்கள்' - முதல் வாரம். நான் எழுதிய 'ஆப்' இன்றி அமையா உலகு - 1: கூகுள் லென்ஸ் - டிஜிட்டல் உலகின் மாயக் கண்ணாடி! bit.ly/3EGM3jc #PTSeries #Puthiyathalaimurai #Google #googlelens

2:38 PM · Sep 20, 2021

0
0
0
0