Notre instance Nitter est hébergée dans l'Union Européenne. Les lois de l'UE s'y appliquent. Conformément à la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, « Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, […] d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction. » Aussi, toutes les demandes de retrait doivent être envoyées à Twitter, car nous n'avons aucun contrôle sur les données qu'ils ont sur leurs serveurs.

Czcigodny Sługa Boży Arcybiskup Fulton J. Sheen, amerykański duchowny katolicki. Teleewangelista.

Joined March 2018
Podobnie jak żaden chwast nie rósł w ogrodach Edenu, tak i żaden grzech nie mógł postać w Maryi, Raju Wcielenia. Nie byłoby rzeczą stosowną użyć drzwi od stodoły jako bram do pałacu.
2
15
Szatan ustawia więcej diabłów na murach klasztorów niż w spelunkach niegodziwości, gdyż te ostanie nie stawiają oporu. Szatan zawsze musi podchodzić bardzo blisko ludzi pobożnych i silnych - inni ulegają mu na odległość.
1
22
100
Nie mów, że koncepcja istnienia szatana jest martwa i nieaktualna. Szatan nigdy nie jest w stanie zebrać tylu kohort, jak wtedy, gdy w swojej przebiegłości udaje mu się rozprzestrzenić pogłoskę o tym, że od dawna nie żyje. Szatan zawsze kusi czystych - inni już do niego należą.
11
46
Nie wyśmiewaj Ewangelii mówiąc, że szatan jest martwy. Zło w świecie jest zbyt realne, aby tak mówić.
11
56
W jakiś sposób wkradło się założenie, że starość jest lepszym opiekunem dziewictwa niż młodość. I tak sztuka nieświadomie uczyniła Józefa małżonkiem czystym i nieskalanym na skutek wieku, a nie zaś cnoty. abpsheen.pl/2012/03/19/swiet…
5
20
Świat pogrążony jest w zamęcie nie z powodu głupoty intelektu, ale wskutek perwersyjności woli. Wiemy wystarczająco dużo; to wybory, jakich dokonujemy, są złe.
1
8
44
Jako biskup często pojawiałem się w czarnej sutannie i fioletowej pelerynie, zwanej fariola. Raz wygłaszałem wykład w Longmeadow. Sala wykładowa znajdowała się na drugim piętrze budynku. Zauważyli mnie jacyś chłopcy stojący po drugiej stronie ulicy i zaczęli krzyczeć: "Superman!"
6
68
Katolik może grzeszyć i grzeszy tak ciężko jak wszyscy inni, ale żaden prawdziwy katolik nigdy nie zaprzeczy, że jest grzesznikiem. Katolik pragnie, aby jego grzechy zostały wybaczone, a nie usprawiedliwione lub uwznioślone.
2
17
112
Nic tak bardzo nie przyczyniło się do znikczemnienia relacji międzyludzkich jak koncepcja, zgodnie z którą przyjaciół zdobywa się przez pochlebstwo.
1
3
49
Kościół pości, świat jest na diecie. Z punktu widzenia materii nie ma różnicy, gdyż człowiek może zrzucić dwadzieścia funtów w pierwszy lub w drugi sposób. Różnica tkwi w intencji.
24
2
99
„Elżbieto, znasz moje nastawienie, przysiągłem Bogu nienawiść, żyję tą nienawiścią i w niej umrę.” Powtórzyła swoje słowa i umarła. Umarła w ramionach swojego męża w wieku 47 lat. abpsheen.pl/2012/04/01/lourd…
2
21
73