Hoe komt het dat natuur en biodiversiteit onder druk is komen te staan als het landbouwareaal de laatste decennia met bijna 1/4is afgenomen?
Mijn ambitie als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
2
5
20
Gebrekkig onderhoud door TBO's....
1
2
Geen geld, wegbezuinigd oir een boer:Bleker. Tevens veroorzaker van de Ncrisis
1
Onzin. Carte Blanche voor ecologen voorspelt nooit iets goeds...
1
Wie zegt dat ecologen vrij spel hebben? Bewijzen graag!
1
Uw reactie bevestigt het....
1
Replying to @AndreMeekes @Nkruif
De Ncrisis is ontstaan door vrijspel van de Agrolobby en Agroindustrie. Moeten nu dus de blaren zitten door gerechtelijke uitspraak. Dus.....

Jan 14, 2022 · 6:39 PM UTC

1
Hij heeft met scheikunde niet opgelet, zelfs een boer weet dat bij een lage zuurgraad stikstof strooien geen nut heeft. Stikstof is wat anders dan amoniak.
1