Notre instance Nitter est hébergée dans l'Union Européenne. Les lois de l'UE s'y appliquent. Conformément à la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, « Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, […] d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction. » Aussi, toutes les demandes de retrait doivent être envoyées à Twitter, car nous n'avons aucun contrôle sur les données qu'ils ont sur leurs serveurs.

Voorzitter Lijst Dedecker - Recht voor de raap

Middelkerke
Joined July 2010
De persmuskiet van De Standaard die gelezen heeft dat ik op de kieslijst van de N-V zou gaan staan, lijdt aan dyslexie en selectieve blindheid of neemt zijn wensen voor werkelijkheid.
1
5
Zal Colruyt ook de honderden miljoenen euro's aan subsidies terugbetalen die ze van de belastingbetaler kreeg om haar windmolenparken op te richten en uit te baten, nu ze deze doorverkoopt voor 1,55 miljard euro aan het Japanse JERA Green?
144
363
26
1,819
Jean Marie Dedecker retweeted
De uitspraak v/d week kwam van JM Dedecker : “zowel boven als onder de Moerdijk zijn mensen het beu om geregeerd te worden door idioten die ons verarmen en betuttelen”.
7
73
1
426
Jean Marie Dedecker retweeted
Van "eigen volk eerst en dan pas Deborah" tot "een kalf met 5 poten" Alleen Jean Marie kan zo chirurgisch fileren .
2
2
19
Jean Marie Dedecker retweeted
Liberaal benoemde vrederechter @NolfJan komt er openlijk voor uit dat rechters in zijn tijd ook na hun benoeming voor de partij bleven rijden.
6
12
2
64
Jean Marie Dedecker retweeted
Hilarisch, of dramatisch alarmerend voor @groen, hoe @jeremieVaneeckh intellectueel en pijnlijk pover in het ijle lummelde tussen de serene intelligentie van de altijd beluisterens/lezenswaardige socioloog Prof Mark Elchardus (VUB) en @isoldevde (HLN).
"We moeten meer debat voeren dan vandaag. We moeten durven polemiseren en zelfs polariseren, maar met respect voor mekaar" Mark Elchardus over onze verdeelde samenleving in #deafspraak
8
43
1
305
Jean Marie Dedecker retweeted
Op een onnavolgbare wijze de ecofascisten in hun hemd gezet .
‘De boerenkrijg doet stof opwaaien’ knack.be/nieuws/belgie/polit…
3
22
Jean Marie Dedecker retweeted
‘De VMM, het ANB, Natuurpunt & Co zijn de nieuwe onaantastbare landadel geworden. Het zijn baronieën die met voorkooprecht en subsidies onbeperkt landbouwgronden opkopen, en de boer de wacht aanzeggen, niet zelden met pestgedrag.’ ⁦@JMDedeckerknack.be/nieuws/belgie/polit…
10
4
48
Show this thread
Ronny was een immer eerlijk man, nooit bang om zijn gedacht te zeggen. Een gewaardeerd gemeenteraadslid en gerespecteerd lokaal voorzitter. We zullen je missen vriend.
12
5
106