Senioranalytiker i CONCITO Nørder energisystemer og grøn omstilling. +45 21460589 / kca@concito.dk

Copenhagen, Denmark
Joined October 2018
Udlandet producerer sukker ved brug af gas. Hvad er det, vi kan vise verden ved også at producere sukker ved brug af gas? 🤔 #dkgreen
Replying to @troelsranis
NS siger, at el i praksis slet ikke er et muligt alternativ til gas.   Måske delvis el ude i fremtiden i få dele af processen, men aldrig helt.   Et grønt gasnet/biogas er vejen til CO2-reduktioner, bevare lokale jobs og vise verden, at DK kan fremstille sukker på en grøn måde.
Show this thread
1
5
Stærkt at @regeringDK har samlet statsledere i Esbjerg til topmøde om vindkraft på havet 💪 Havvind er en helt central energiform i vores klimaindsats, og der er brug for, at vi bygger mere og hurtigere end nuværende planer. Tråd 🧵👇 #dkgreen #dkenergi dr.dk/nyheder/viden/klima/da…
4
12
1
33
1/ Positivt med høje ambitioner på lang sigt. Endnu bedre med højere ambitioner og handling på kort sigt, så vi hurtigt kan komme af med kul og gas i kraftværkerne. Hurtig havvind med høj klimaeffekt er dobbelt godt for klimaindsatsen.
1
2
2/ Positivt med fokus på hurtigere og bedre planlægning. En vigtig del af nøglen til at knække klima- og forsyningskrisen er, at vi får hurtigere fra idé til produktion. Det kræver flere ressourcer til embedsværket.
Replying to @KarstenCapion
7/ Helt akut bør der afsættes flere ressourcer til de relevante dele af embedsværket så planlægningsindsatsen kan accelereres kraftigt. Der bør samtidig ses på hvordan man kan gøre processerne hurtigere.
Show this thread
1
3
4/ En spritny analyse fra @COWIdk for @Energistyr viser, at der kun er små forskelle på, hvad havvind koster på forskellige sites. Hvis havvind sætter elprisen vil der derfor være et begrænset potentiale for statslige indtægter fra havvind (jf. indlægget). presse.ens.dk/news/ny-finscr…
1
3
5/ Ovenstående tal forudsætter i øvrigt, at man kan bygge 1 GW på hvert site, ligesom Thor. Umiddelbart kan man dog med fordel pakke vindmøllerne tættere og få mere produktion på det samme areal. Det bør være op til aktørerne. Udbyd areal, ikke produktion.
Replying to @KarstenCapion
5/ Samtidig bør man udbyde arealer (km2) frem for kapaciteter (GW), så udviklerne får mulighed for at optimere på, hvor tæt vindmøllerne skal stå. borsen.dk/nyheder/virksomhed…
Show this thread
1
2
6/ Det bliver helt afgørende at netudbygningen også følger med. Særligt Tyskland skal forstærke deres interne net, så strømmen kan flyttes fra Nordsøen og til det centrale og sydlige Tyskland, hvor den kan fortrænge kul- og gaskraft. (Grafik fra DR - pile og kraftværker er mine)
1
1
7/ Endelig kommer man med en større udbygning i Nordsøen tættere på olie/gas felterne med den elektriske infrastruktur. Hvis platformene elektrificeres, vil det nedbringe udledninger og frigive gas til Europa. Potentialet bør revurderes i lyset heraf og den kommende CO2-afgift.
1
1
4
Seems highly relevant to include upstream emissions of imported fuels in the #CBAM
Carbon Intensity of US LNG vs Russian Supply
8
Karsten Capion retweeted
Hvis man havde brug for flere gode argumenter for, at vi ikke skal erstatte vores afhængighed af russisk gas med nye problematiske afhængighedsforhold. Forsyningssikkerhed i EU = vedvarende energi og energieffektivitet. Samtidig løsning på klimakrisen. Win/win #dkpol #dkgreen
The EU's quest for energy import diversification will not come cheap: #Qatar asks EU to drop its opposition to destination clauses #Oman wants visa-free entry into the Schengen area for its citizens #Algeria threatens to cut gas supplies to Spain if it re-exports to Morocco
6
1
9
Det gælder også energiinfrastruktur, hvor man bør se på at genberegne økonomien i gasrøret til Lolland i lyset af højere anlægsomkostninger, kommende CO2 afgift og ændret prissætning af naturgas pga. importstop fra Rusland. #dkgreen #dkenergi
Replying to @SorenHave
Ros til DI for at imødekomme behovet for genberegning af Infrastrukturaftalens projekter Ud over de høje anlægsomkostninger er det dog vigtigt også at få indregnet CO2-prisen på anlæg og lave opdateret trafikprognose, qua kommende CO2-afgift på vej-#dktrp mobilitywatch.dk/nyheder/inf…
Show this thread
1
2
1
17
Karsten Capion retweeted
Regeringen har i sit seneste udspil ’Danmark kan mere II’ lagt op til at firedoble mængden af vedvarende energi på land. Desværre strander alt for mange projekter på lokal modstand mod vindmøller og solcelleparker. Tråd med #NIMBY forslag 🧵👇 #dkgreen klimamonitor.dk/debat/art875…
1
5
11
Show this thread
1/ Vindkraft på land er billigere end vindkraft på havet og kan etableres hurtigere, hvorved man få adgang til de meget høje elpriser på kort sigt. Den økonomiske gevinst kan fordeles ved at udvide den nuværende VE-bonus ordning, så kommunerne får del i produktionsværdien.
1
1
6
2/ Derudover bør VE-bonusordningen for naboer justeres, så bonussen afhænger af, hvor mange vindmøller og solceller man bor tæt på. Jo flere vindmøller og solceller, desto flere penge.
2
1
9
Ros til @regeringDK for ikke at foreslå afgiftsrabatter på energi i den nuværende situation 👍 En rabat ville bidrage til at fastholde efterspørgslen og dermed øge prisen yderligere til glæde for bl.a. Putin. #dkgreen #dkpol bruegel.org/publications/dat…
2
2
15