guilty gear discourse
4
7
81
Replying to @vaughnthewaun
no he does NOT

Jan 8, 2022 · 10:07 PM UTC

1