Joined October 2011
“Al kalimatut thayyibatu shadaqah.” (HR. Bukhari) Artinya: Berkata yang baik adalah sedekah
7
26
“Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan mengungkit pemberian.” (HR. Tirmizi)
16
69
“Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur.” (HR. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii')
2
33
“Allah melaknat penyuap, penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka.” (HR. Ahmad)
4
34
Rasulullah melaknat org yg mengambil riba, yg menjalani riba & kedua org saksi mereka. Beliau: “Mereka semua sama (berdosanya).” (HR. Ahmad)
7
43
“Malam hari ada saat bila orang muslim meminta suatu kebaikan dlm urusan dunia & akhirat kpd Allah, niscaya Dia memberikannya.” (HR. Muslim)
14
87
“Dekatkanlah dirimu kepada Allah disaat engkau lapang, niscaya Allah mengenalimu (menolongmu) disaat engkau dalam kesusahan.”(HR. Al Hakim)
1
25
123
“Barangsiapa yg meminta-minta & ternyata memiliki harta sebanyak 40 dirham maka dia telah meminta-minta dgn mendesak.” (HR. Ibnu Khuzaimah)
9
34
“Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rejeki yang halal, malam itu ia diampuni.” (HR. Ibnu Asakir dari Anas)
8
56
“Apabila kamu selesai shalat fajar (shubuh), maka janganlah kamu tidur meninggalkan rejekimu.” (HR. Thabrani)
14
82
“Berpagi-pagilah dalam mencari rejeki dan kebutuhan, karena pagi hari itu penuh dengan berkah dan keherhasilan.” (HR. Thabrani dan Barra’)
1
53
1
270
“Sebaik-baik nafkah adalah nafkah pekerja yang halal.” (HR. Ahmad)
1
7
132
“Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang dijaIan Allah ‘Azza Wa Jalla.” (HR. Ahmad)
13
73
“Barangsiapa menghidupkan lahan mati (tidak ada yang memiliki) maka lahan itu untuk dia.” (HR. Abu Daud dan Aththusi)
19
“Carilah rezeki di perut bumi.” (HR. Abu Ya’la)
4
36
“Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku).” (HR. Asysyihaab)
1
4
36
“Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya.” (HR. Aththusi)
11
63
“Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan.” (HR. Al-Bazzar dan Ahmad)
14
72
“Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas).” (HR. Ahmad)
5
41
“Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR Ibnu Majah)
1
11
61