Inżynier, 3xprawnuk czlonka Rządu Narodowego z 1863, powstańca styczniowego, krakowskiego i węgierskiego oraz prawnuk legionisty, inżyniera i oficera II RP CWP!

Bydgoszcz, Poland
Joined December 2012

This account's tweets are protected.

Only confirmed followers have access to @MBalawelder's tweets.