@IPSOS zaprosił Cię do udziału w #Obserco? Zostałeś wylosowany do udziału w 2 turze badania, które ma określić, jaki odsetek zakażeń #SARSCoV2 został rozpoznany i zarejestrowany. Po wywiadzie tel. i badaniu krwi dowiesz się, czy masz przeciwciała anty-SARS-CoV-2 @AgencjaBadanMed

Jul 29, 2021 · 7:31 AM UTC