Notre instance Nitter est hébergée dans l'Union Européenne. Les lois de l'UE s'y appliquent. Conformément à la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, « Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, […] d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction. » Aussi, toutes les demandes de retrait doivent être envoyées à Twitter, car nous n'avons aucun contrôle sur les données qu'ils ont sur leurs serveurs.

ALLAH Aşığı.. Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem .. Ya Bâkî Ente'l- Bâkî.." Edebsiz İsen Takip Etme Lütfen.. 🇹🇷Başkan Recep Tayyip Erdoğan🇹🇷

BildiğinYerde BilmediğinHalde
Joined June 2009
Âmin Âmin Âmin..
" Allah'ım ! Yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma ! Kalplerimizi doğruluktan , haktan ve hakikatten ayırma!
1
Neşeli_Moon retweeted
1
4
"Sen neye inanırsan hakikat odur, Her kişi içinde kendi aynasını taşır ! " Yunus Emre Hepimize hayırlı huzurlu bir gün olsun İnşâAllah 🌸🌸 #perşembe #Ramazan
Bismillahirrahmanirrahim "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." Bakara 127.ayet Hayırlı #sahur lar..🌸🌸
2
"Allah'ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle." Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) (İbn Ebi Şeybe, "Dua", 135, No: 29342)
Yâ Şehr-i Ramazan!.. Ya Seni bize getir; Ya bizi Sana götür… Âmin.. Âmin.. Yâ Muîn..
1
Yâ Şehr-i Ramazan!.. Ya Seni bize getir; Ya bizi Sana götür… Âmin.. Âmin.. Yâ Muîn..
1
Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed 🌸🌸
Neşeli_Moon retweeted
" Hadisi Şerif " " Ramazan gelince cennet kapıları sonuna kadar açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. (Müslim, "Sıyâm", 1)
4
30
273
Ayrıca akşam namazı için Merzifonlu Kara Mustafapaşa Camiide ezanı bekliyoruz..Diğer camilerden ezan sesi gelmeye başladı burda yok..Ezanlar okundu bitti içerde sonra ezan okundu..Anlamadığım bu camide neden ezan sesi dışarıya verilmedi..İki şey düşündüm biri ya hoparlör sistemi
Bir kaç gün önce İstanbul'a gitmiştik.. Ayasofya Camii de namaz kılalım dedik..O kadar çok sıra vardı ki (yabancılar çoğunluktaydı) girmek için belki bir saat bekleyecektik..Vaktimiz olmadığı için kılmadan içeriye giremeden geri döndük.. Çok kötü oldum bu arada..
Show this thread
1
arızalandı sesi dışarıya veremediler ya da tam karşısında cafe lokanta var onlar rahatsız olmasın diye ses dışa verilmedi..İkinci düşündüğüm çok kötü inşaAllah öyle bir şey olmamıştır..Hep mi böyle bilemedim..
Bir kaç gün önce İstanbul'a gitmiştik.. Ayasofya Camii de namaz kılalım dedik..O kadar çok sıra vardı ki (yabancılar çoğunluktaydı) girmek için belki bir saat bekleyecektik..Vaktimiz olmadığı için kılmadan içeriye giremeden geri döndük.. Çok kötü oldum bu arada..
2
1
2
Bir düzenleme yapılır inşaAllah..Namaz kılmak isteyenler ile ziyaret etmek isteyenler ayrı ayrı kapıdan içeriye alınsa ne güzel olur..
“Mal çoğalıp, kapıdan taşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. O derecede ki: Bir adam malının zekâtını çıkaracak, fakat onu kabul edecek hiçbir kimse bulamayacak. Hatta Arap toprağı / Arap yarımadası (ziraat, mera, bağ-bahçe ile) ırmakların aktığı yemyeşil bir hale dönmedikçe kıyamet
Arap Yarımadası'nda aşırı yağışlar sonrası çöllerde çiçek açtı. 💧🌸
Show this thread
1
kopmaz.” (bk. Müslim, Zekât, 60; Ahmed b. Hanbel, 2/370, 417; Mecmau’z-Zevaid, 7/331)
Müslüman Uyan..!! “Ya İslâm'la yükselir, ya inkârla çürürsün.."
5
Neşeli_Moon retweeted
536
1,699
18
7,027
"Sen Büyük Selçuklunun müstakbel sultanı Melik Alparslan'sın.. Sınırlarını parçalarcasına büyüyeceksin sen.." @RTErdogan
"Allah’ım! İslam’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! @RTErdogan Alparslan’ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir!"
1
"Allah’ım! İslam’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! @RTErdogan Alparslan’ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir!"
2
1
1
5
Hoş geldin Yâ Şehr-i Ramazan! #Ramadan2023 #Ramazan
Hoş geldin ey, kulluk şuurunun şahikalaştığı; semâvî feyzin dolup taştığı; mü’minlerin tezekkür, tefekkür ve tasadduk yoluyla rûhî inkişâfa ulaştığı; şefkat hislerinin bayraklaştığı ay… Hoş geldin ey taksîrâtın ve seyyiâtın azaldığı; ibâdetin ve rızkın çoğaldığı ay…
Show this thread
Hoş geldin ey îman ehlinin; duâ, zikir ve şükür ikliminde en fazla kaldığı ay…"
1
Show this thread