Υπουργός Εξωτερικών - Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας - Τον λογαριασμό χειρίζεται ο ίδιος, μαζί με την ομάδα συνεργατών του.

Joined January 2011