Hoe komt het dat natuur en biodiversiteit onder druk is komen te staan als het landbouwareaal de laatste decennia met bijna 1/4is afgenomen?
Mijn ambitie als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

Jan 12, 2022 · 7:19 AM UTC

2
5
20
Replying to @Nkruif
Korte samenvatting; een afname van 0.4 % per jaar in de afgelopen decennia. Nooit 25% Daarnaast is er een ander verband. Intensivering gebruik landbouwgrond leidt tot afname biodiversiteit. Ik snap dat het niet leuk is maar vraag maar na bij Wageningen. agrimatie.nl/ThemaResultaat.…
2
Uw conclusie dat grond intensiever wordt gebruikt haal ik niet uit uw link (5% minder rustgewassen?) En al helemaal niet dat biodiversiteit hierdoor afneemt. U kunt ook even nagaan wat toename van bebouwing, verkeer op weg, het water en in de lucht voor biodiversiteit betekent
1
1
Replying to @Nkruif
Gebrekkig onderhoud door TBO's....
1
2
Geen geld, wegbezuinigd oir een boer:Bleker. Tevens veroorzaker van de Ncrisis
1