Al dat geblaat over ‘gevaar voor de democratie’..politici die dat roepen zijn de definitie van democratie vergeten..: volksheerschappij.

Jun 30, 2022 · 4:36 PM UTC

1
6
24
Iedere raadpleging laat zien dat de overgrote meerderheid geen vertrouwen meer heeft in de regering, wat is de wil van t volk nog waard als na de verkiezingen een regering een kant opgaat die de bevolking niet wil? Een kant die niet staat in programma’s waar men op gestemd heeft
1
5
13