przeciętne wynagrodzenie za godzinę wzrosło o prawie 20% w okresie od października 2018 r. do 2020 r., osiągając poziom 33,24 zł (7,04 euro). Można również zauważyć, że średnia stawka godzinowa dla mężczyzn była o 13,6% wyższa niż dla kobiet.

5:01 PM · Nov 28, 2021

0
1
0
3