O całkowite umorzenie otrzymanej subwencji z tzw. PFR Tarczy 2.0, wraz nadwyżkami, firmom, których do września nie stać było na uzyskanie wystarczających przychodów, by pokryć bieżące koszty zwraca się do premiera Polska Izba Przemysłu Targowego.

5:48 PM · Nov 28, 2021

1
1
0
1