Z prac Izby Polska Azja 21 01 Z przedstawicielami Holdingpro w GD Poland, spotkanie z kierownictwem Centrum Handlowego, omówienie możliwości współpracy w zakresie e-commerce i obsługi logistycznej.

Jan 21, 2022 · 12:50 PM UTC

2