Making a difference. Gweithredu dros Gymru. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Cymru • Wales
Joined April 2008
Diolch Tregaron a Cheredigion am Eisteddfod bythgofiadwy! A diolch i bawb a ddaeth i ymweld â stodin ni, ac a ddaeth yn aelodau newydd o'r Blaid a Chyfeillion Plaid! What a fantastic Eisteddfod! #Eisteddfod22
7
1
24
Plaid Cymru yw’r unig brif blaid wleidyddol yng Nghymru sydd yn ymgyrchu dros annibyniaeth. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Os ydych chi'n credu yng Nghymru - a ddim yn credu mai dyma yw'r gorau y gall pethau fod, yna ymunwch â ni heddiw. 👉ymuno.plaid.cymru👈
2
1
12
Plaid Cymru is the only major political party in Wales committed to independence. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 If you believe in Wales - and don't believe that this isn't as good as it gets for our communities, then join us today. 👉join.partyof.wales👈
7
28
1
67
“This could to be a serious breach of the Ministerial Code, which states that 'Ministers should not accept any gift or hospitality which might, or might reasonably appear to, compromise their judgement or place them under an improper obligation'. @mabonapgwynfor
Opposition parties claimed the attendance at the event raised concerns about the judgement of ministers bbc.in/3piHCol
5
13
1
24
“This clandestine dinner was held in May, with two senior Government Ministers, one of whom has a direct interest in the project, a month before the company was due to present their business plan to justify the Government's purchase of the farm.
1
1
4
“This should ring alarm bells, and raises serious questions about the judgement of the Ministers in question. “If these reports are accurate, it cannot be right that Government Ministers have furtive meetings with interested parties at such a critical time.
1
1
3
“We need a full disclosure of any notes taken at that meeting, and complete transparency around the contents of those discussions.
1
1
1
7
“This will drain public confidence in the government, and the First Minister must accept that this was a breach that will not be tolerated, and set an example.”
1
2
1
8
“Gallai hyn fod yn doriad difrifol o’r Côd Gweinidogol, sy’n nodi ‘na ddylai unrhyw Weinidog dderbyn rhoddion, lletygarwch oddi wrth unrhyw un mewn modd a allai ei roi o dan rwymedigaeth, neu roi’r argraff ei fod o dan rwymedigaeth’. @mabonapgwynfor
Mae llywodraeth Cymru wedi bod yn destun craffu ar ôl gwario £4.25m ar fferm i gartrefu Gŵyl y Dyn Gwyrdd bbc.in/3P396ss
1
3
1
6
“Cynhaliwyd y cinio cyfrinachol hwn ym mis Mai, gyda dau uwch Weinidogion y Llywodraeth, ac mae gan un ohonynt ddiddordeb uniongyrchol yn y prosiect, fis cyn i’r cwmni gyflwyno eu cynllun busnes i gyfiawnhau prynu’r fferm gan y Llywodraeth.
1
1
“Dylai hyn ganu clychau larwm, a chodi cwestiynau difrifol am farn y Gweinidogion dan sylw. “Os yw’r adroddiadau hyn yn gywir, ni all fod yn iawn fod gan Weinidogion y Llywodraeth gyfarfodydd llechwraidd gyda phobl sydd â buddiant breintiedig ar adeg mor dyngedfennol.
1
1
“Mae angen datgelu unrhyw nodiadau a gymerwyd yn y cyfarfod hwnnw yn llawn, a thryloywder llwyr ynghylch cynnwys y trafodaethau hynny.
1
1
1
1
“Bydd hyn yn effeithio ar hyder y cyhoedd yn y llywodraeth. Mae’n rhaid i Brif Weinidog Cymru dderbyn fod hyn yn doriad na fydd yn cael ei oddef, a gosod esiampl.”
1
1
1
🎪 DIGWYDDIAD EISTEDDFOD AR FIN CYCHWYN! ➡️ Cymdeithas 1 🕓 Heddiw, 4yp
🎪 DIGWYDDIAD EISTEDDFOD YFORY Dewch i glywed @mabonapgwynfor, @siangwenfelin, Gwion Lewis QC a Heddyr Gregory o @ShelterCymru wrth iddynt drafod yr argyfwng tai yng Nghymru - y sefyllfa bresennol a'r camau nesaf. ➡️ Cymdeithas 1 🕓 Yfory (Dydd Gwener), 4yp
1
2
Penblwydd hapus, Plaid Cymru - 97 heddiw! Happy birthday, Plaid Cymru - 97 today!
11
2
28
🎂 Mae'n benblwydd Plaid Cymru heddiw yn 97! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dewch i ddathlu gyda ni os ydych chi ar faes yr Eisteddfod. Neu dewch yn aelod ➡️ plaid.cymru/join
2
15
1
38
5,087
🎂 IT's Plaid Cymru's 97th Birthday today! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Come and join the celebrations with us if you're at the Eisteddfod. Or join the party ➡️ partyof.wales/join
3
30
3
71
5,087
🎪 DIGWYDDIAD EISTEDDFOD YFORY Dewch i glywed @mabonapgwynfor, @siangwenfelin, Gwion Lewis QC a Heddyr Gregory o @ShelterCymru wrth iddynt drafod yr argyfwng tai yng Nghymru - y sefyllfa bresennol a'r camau nesaf. ➡️ Cymdeithas 1 🕓 Yfory (Dydd Gwener), 4yp
1
3
2
🎪 EISTEDDFOD EVENT - TOMORROW Come and hear @mabonapgwynfor, @siangwenfelin, Gwion Lewis QC and Heddyr Gregory of @ShelterCymru as they discuss the housing crisis in Wales and the next steps. ➡️ Cymdeithas 1 🕓 Tomorrow (Friday), 4pm
1
1
4