Wszystko rozstrzygnie się w małych miastach Kielce, Chmielnik, Szydłów, Daleszyce, Pierzchnica @strajkkobiet #anijednejwiecej #DworczykLeaks

Kielce
Joined February 2019