ኤርትራ ሃገረይ ኣስሚረይ መለይ እንተስ ብዕድለይ ወይስ ብሕመቐይ ዝባነይ ሂበኪ: ሰጒመ ንቕድመይ። ኩሉ ሰጊረ ኣጉዲለ ደሚረ እንሆ ይሓስበኪ:ይዝክረኪ ኣብ ማዕዶ ሰፊረ። ይስእለኪ'ውን ብውሽጠይ: መንድዓትኪ ተኣልዩ ጽባሕ ትኾንዮ ዘኪረ።

Joined September 2021