Notre instance Nitter est hébergée dans l'Union Européenne. Les lois de l'UE s'y appliquent. Conformément à la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, « Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre : une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, […] d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction. » Aussi, toutes les demandes de retrait doivent être envoyées à Twitter, car nous n'avons aucun contrôle sur les données qu'ils ont sur leurs serveurs.

Hned poté, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zaujala Česká republika jasný postoj. Od počátku války podporujeme Ukrajinu vojensky, materiálně i morálně. V přepočtu na obyvatele jsme přijali nejvíce ukrajinských uprchlíků na světě.
457
113
31
3,783
Naše solidarita nejen významně pomáhá ukrajinským občanům, ale je důležitá i pro nás, naše sebevědomí a naše postavení ve světě. Odmítám názory, že bychom se jako Česká republika měli starat pouze o sebe nebo že kvůli podpoře Ukrajiny trpí čeští občané.
60
29
5
1,179
Replying to @P_Fiala
Odmítat můžete, ale že kvůli podpoře Ukrajiny trpí čeští občané, těžko popřete... A jestli se mýlíme, když máme pocit, že je každý důležitější než Češi, je třeba zlepšit komunikaci. Mimochodem, jaká je v tomto případě odpověď na logickou otázku: "Cui bono?"

Aug 11, 2022 · 6:54 PM UTC

1
10