رفتند تا بمانیم در نبر امروز میان #مقاومت‌گران و طالبان تروریست فرمانده امام "نورزاد" و فرمانده یعقوب "علی‌خان" از فرماندهان طالب کُش ج.م.اندراب با یک تن از سربازان شان به جمع شهدای آزادی پیوستند. انالله و انا الیه راجعون! راه تان ادامه دارد شُهدای قهرمان ✊
1
8
Replying to @ayarkhorasan
انا لله و انا الیه راجعون روحشان شاد و یادشان جاویدان

Oct 15, 2021 · 7:59 AM UTC

1