नमामि ज्ञानदायिनी, नमामि मातु शारदे सुहासिनी सुभाषिनी, सरस्वती उबार दे 🙏 जय माँ सरस्वती
231
359
7
2,214
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रुपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तु ते। । जय माँ सरस्वती 🙏🚩🌹🚩🙏
19
40
1
61
जय माता दी 🙏🏻

Jan 21, 2022 · 1:56 AM UTC

1
1
1
जय माता दी🙏🌺