Dziś swoje święto obchodzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, #SKW. Święto obchodzone jest w rocznicę wyodrębnienia kontrwywiadu ze struktur wywiadu Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w 1920 roku. skw.gov.pl/index.html

10:16 AM · Jun 22, 2021

0
4
1
10