La Costa de Centelles és un exemple excepcional de tall longitudinal del Delta fòssil de Centelles de l'eocè. @TGeologia @ManuelViladeva1 @GNO_ICHN @aj_centelles @blocdecamp

8:54 AM · Apr 10, 2021

0
6
30