🇧🇪Minister van Energie - Ministre de l'Énergie

Brussels
Joined February 2009
Filter
Exclude
Time range
-
Near
"Er is in mij een onoverwinnelijke zomer". Dank voor alles @PauwelsCpauwels
16
3
107
“Het is geen kwestie van tijd, wel van prioriteit”, deze stelling, of beter, wijsheid, typeert voor mij Paul De Knop. Zijn ongekende drive, waarmee hij de @VUBrussel door soms woelig water loodste. Blik op het doel, scherp in het denken, minzaam in de woorden. 1/2
5
3
41
En als je eens kloeg over te druk kwam die uitspraak: het is geen kwestie van tijd, wel van prioriteit. Vaak gevolgd door een anekdote tegen wie hij dat nog vertelde. Dank voor alles ererector. Het was een hele eer om onder jouw rectoraat mee te bouwen aan de VUB. #wearevub 2/2
3
1
22
Extra Europese energieraad vandaag 🇪🇺 @BelgiumEU
⚡️ EU 🇪🇺 Energy Ministers are currently meeting at an extraordinary Energy Council (#TTE). Belgium 🇧🇪 is represented by minister @TinneVdS. 💡 Ministers will start the meeting with discussion a on a proposal for a regulation on coordinated demand reduction measures for gas ⤵️
107
5
5
57
J’ai reçu, avec le Premier ministre, un mandat clair : négocier en vue de prolonger 2 réacteurs nucléaires. Aujourd’hui, nous avons un accord de principe avec l’exploitant sur les modalités de la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.
51
10
27
116
Ik kreeg samen met de premier een duidelijk mandaat: onderhandeling voor een levensduurverlenging van 2 kerncentrales. We hebben een princiepsakkoord met de exploitant over de modaliteiten van de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3.
398
29
65
313
Voedsel is ónze brandstof, niet die van wagens. In tijden waar gewassen zoals graan en maïs door oorlog beperkter te verkrijgen zijn, is het onverantwoord om er biobrandstoffen mee te maken. Momenteel bestaan onze diesel en benzine voor 7% uit biobrandstoffen uit voedsel.
295
22
37
212
Eerste generatie biobrandstoffen zorgen voor ontbossing, hoge prijzen aan de pomp én hogere voedselprijzen. Voedsel dient om te eten. Door de omzetting van de REDII-richtlijn gaan we dit afbouwen. Blij mee.
32
3
3
79
La situation est grave, mais les familles et les entreprises belges ne doivent pas s'inquiéter. 👉 La Belgique occupe une position unique en Europe: centrale et très connectée 👉 Plusieurs mesures ont déjà été prises pour assurer la sécurité d’approvisionnement
22
3
7
18
Pour cela, nous prenons maintenant des mesures supplémentaires dans le cadre du plan hiver. Nous sommes préparés à tous les scénarios.
6
1
17
De situatie is ernstig, maar Belgische gezinnen & bedrijven hoeven zich geen zorgen te maken. 👉 België bevindt zich in een unieke positie in Europa: centraal gelegen & sterk geconnecteerd 👉 We ondernamen al verschillende acties om de bevoorradingszekerheid te verzekeren
343
19
65
129
Oneindig veel respect voor jouw keuze, @Sophie_Wilmes Gezondheid en familie gaan altijd voor. Veel moed en liefde in jullie strijd. Bedankt voor de fijne samenwerking 💚
7
5
1
71
Personne ne peut s'enrichir de la crise énergétique. Ni le gouvernement, ni le secteur de l'énergie. Le gouvernement fédéral a déjà libéré 4 milliards d'€ et restitué les excédents de TVA pour aider les ménages à faire face aux prix élevés de l’énergie.
54
10
10
49
Étape par étape, suivant les avis de la CREG et de la @NBB_BNB_FR, j'ai élaboré une proposition solide. La contribution de crise est une taxe de 25% de l'augmentation des bénéfices pour l'année 2022 & concerne tous les acteurs du secteur énergétique. lalibre.be/economie/conjonct…
14
7
4
21
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Ma proposition de contribution de crise a été soumise au Parlement et a été accueillie favorablement. #moveforwardwithoutdrama
11
4
2
18
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Mijn voorstel voor crisisbijdrage is aan het parlement voorgelegd en positief ontvangen. #moveforwardwithoutdrama
43
5
4
40
Show this thread