Uszczelnienie #DworczykLeaks trwało zaledwie kilkanaście godzin. Znów cieknie.

5:28 PM · Jul 16, 2021

0
0
0
2