Mu艧kat...馃尭 ( Sardunya)
3
1
38
Replying to @menekseeseme
馃槝馃槝

Jun 17, 2022 路 10:09 AM UTC

1
1
Replying to @YOMARISPortala1
Bunlar谋da g枚ndereyim mi馃槀馃尮馃槏
1
1
Por supuesto 馃ぃ馃ぃ馃ぃ, pondre una florister铆a 馃き馃槀
1
1