Przekażcie mu najszczersze słowa pogardy... #StopSegregacjiSanitarnej #StopDyktaturzeKoncernów

Jan 21, 2022 · 12:30 PM UTC