Hindu mob in Madhya Pradesh forcibly closed shops of Muslim minority, vandalized, mobs attacked Muslim men while chanting "shoot the traitors" slogan.
เค•เคพเคถ/if Kakvi

11:59 AM ยท Sep 25, 2021

46
519
104
625
66,303
Replying to @aarifshaah
When is this?
0
0
0
0
Replying to @aarifshaah
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ๐Ÿคฎ
3
0
0
4
Still 25 crores brothers of your lives here
0
0
0
1
Replying to @aarifshaah
Tum log ka bs ek hi kaam hai india ka naam kharab karo aur hinduo ka naam kharab karo bt aaplog kabhi kamyab nahi honge aur aap jornlist nahi ho aap ka agenda kabhi successful nahi hoga
8
0
0
4
Vedio m log samaj seva krke India ka naam roshan kar rahe hai ky?
1
0
0
30
Replying to @aarifshaah
Gardis me Gherlete hai Gidad bhi sher ko kya in Aatankiyo ko saza milegi ?
0
0
0
1
Replying to @aarifshaah
Which country are you from????
0
0
0
0
kya bana rahe ho mp ko shavraaj
0
0
0
0