Podstawą do wniesienia skargi jest art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu UE stanowiący, że państwo członkowskie może wnieść do TSUE sprawę przeciwko innemu państwu UE, jeżeli nie realizuje ono zobowiązań traktatowych.
99
141
13
508
Czyli będzie sporo pozwów przeciwko Polsce za naruszanie traktatów
1
0
0
16
To, że dominacja niemiecka w UE zaszła za daleko nie znaczy, że należy się jej poddać.

10:07 PM · Oct 18, 2021

1
0
0
0