#تازه جبهه مقاومت با تازه‌ترین امکانات نظامی مجهز شده است آماج نیوز به تازه‌ترین تصاویر از امکانات پیشرفته استخباراتی، نظامی و مخابراتی جبهه مقاومت پنجشیر دست یافته که به دلیل سری بودن قابل نشر نیست. منابع از جبهه مقاومت از ادامه ایستادگی در برابر طالبان سخن می‌زنند.

Sep 12, 2021 · 5:24 AM UTC

1
9
Replying to @ayarkhorasan
درود بر شما ميوه صبر، استقامت و پايداری شيرين است. افغانستان شمائيد و افغان شما افغانستان را نگهبانی و نگهداری کنيد پای ناپاکستان را بشکنيد و دست های ناپاکِ پيدا و پنهانش را از افغانستان کوتاه کنيد. چشم اميد آزادگان زمين و مردم افغان به پنجشير، دره شيرمردان آزاد است.
1
1
ممنون حمایت های شما 🙏🙏🙏
1