فرماندهان مقاومت بخاطر ناموس و وطن ایستادگی می‌کنیم.☝💜 در جبهه مقاومت ملی گرسنگی، تشنگی، سردی، بی خوابی را تحمل می کنیم بخاطر آرامش ملت ، عدالت وبرابری می رزمیم. مقاومت ادامه دارد .... پ؛ن : ویدیو از شب گذشته است ۲۹ میزان سال ۱۴۰۰
Maryam Azizi ☝سرباز مقاومت

Oct 22, 2021 · 10:27 AM UTC

1
1
17
1,514
Replying to @ayarkhorasan
Grandes héroes mundiales 💪❤️