#تازه گروپ پارتیزانی جبهه مقاومت در پروان اعلان موجودیت کرد نوار تصویری که در اختیار قرار گرفته، گروپ مسلحی را در ولایت پروان در شمال کابل نشان می‌دهد که فرمانده آنها در حمایت از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و ایستادگی در برابر طالبان، سخن می‌زند.
Aamaj News

Oct 22, 2021 · 8:18 PM UTC

3
1
18
4,881