#تازه چریک‌های جبهه مقاومت در بدخشان اعلان موجود کرد نوار تصویری که در اختیار قرار گرفته، چریک‌های را در ولایت بدخشان نشان می‌دهد که فرمانده آن‌ها در حمایت از جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود از ایستادگی در برابر طالبان با روش گوریلایی، سخن می‌زند.
Aamaj News

Oct 25, 2021 · 2:24 PM UTC

12
17,700