#تازه یک تانگ هاموی طالبان توسط چریک های جبهه مقاومت در شتل ولایت پنجشیر مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه ۴ طالب وحشی کشته و ۲ تن دیگر موفق به فرار شدند.

Oct 27, 2021 · 10:05 AM UTC

5
51