#تازه چریک‌های جبهه‌ی مقاومت در تخار اعلام موجودیت کردند نوار تصویری که در اختیار قرار گرفته، چریک‌های را در ولایت تخار نشان می‌دهد که در حمایت از جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود از ایستادگی در برابر طالبان سخن می‌زنند.
Aamaj News

Nov 8, 2021 · 3:58 PM UTC

4
7,500