واکنش حسیب‌الله پنجشیری به سخنان عبدالحمید خراسانی: تا یک قطره خون در بدن ما باشد، مقاومت ادامه دارد. فرمانده حسیب‌الله پنجشیری را با جمعی از همراهانش نشان می‌دهد که همچنان از مقاومت و ایستادگی در برای طالبان سخن می‌زنند.
Aamaj News

Nov 11, 2021 · 4:08 PM UTC

1
8
3,901